Croatian(HR)English (United Kingdom)Italian (Italy)Deutsch (DE-CH-AT)
Tehnički podaci

5

Mirabai, Sun Odyssey 29.2

 

PLOVILO:

Dužina

8,80 m

Širina

3 m

Gaz (sklopiva kobilica, dva listova kormila)

0,75- 1,60 m

Deplasman

3,5 t

Tip motora

YANMAR

Snaga motora

13 KW (18 KS)

Rezervoar goriva

45 l + 45 l

Rezervoar vode

120 l

Ležajevi

6

Kabine

2

WC + tuš

1

Glavno jedro

19,4 m2

Genoa

20,4 m2

Spinnaker

53,3 m2

8

POPUSTI NA CIJENU NAJMA:

Dva tjedna

5 %

Tri tjedna

10 %

Rani booking do 28.02.

5 %

Maksimalni popust

15 %

DEPOZIT:

1000 € kreditnim karticama:

AmEx, Diners, Euro ili Visa-Card

NAčIN PLAćANJA:

40 % na rezervaciju

60 % četiri tjedna prije najma

CIJENE DODATNIH USLUGA

Vanbrodski motor

50 €/ tjedno

Spinnaker

75 €/ tjedno

Skiper

120 €/ dan+ hrana

Transit log:

100 €

One way

300 €

CHECK- IN/ OUT

Check- in

subotom u 18:00 h

Check - out

subotom do 08:00 h

CIJENE NAJMA

1.1. - 04.05.2018.; 29.09. - 31.12.2018

750 €

05.05. - 25.05.2018; 15.09. - 28-09.2018.

900 €

26.05. - 08.06.2018.; 01.09. - 14.09.2018.

1080 €

09.06. - 06.07.2018.; 11.08. - 31.08.2018.

1200 €

07.07. - 10.08.2018.

 

Tourist tax: € 1.00 po danu

1350 €

 

4

Opći uvjeti najma plovila

 

 

 

1. CIJENA NAJMA

Cijena najma obuhvaća korištenje plovila i uređaja. U cijenu nisu uključene lučke i ostale takse kao i gorivo.


2. UVJETI PLAćANJA

Iznajmljena plovila s kompletnom opremom mogu se koristiti samo nakon uredno reguliranog plaćanja (40% kod rezervacije, a ostatak 4 tjedna prije početka najma).

3. UVJETI STORNA

Ukoliko unajmitelj iz bilo kojih razloga odustane od najma, može uz prethodni dogovor s najmodavcem potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. Ukoliko ne uspije, storno troškovi će se naplaćivati od akontacije i to:
- za storno do dva mjeseca prije početka najma - 30%
- za storno do jedan mjesec prije početka najma - 50%
- za storno unutar jednog mjeseca prije početka najma - 100%
Ukoliko unajmitelj iz objektivnih razloga (smrt u obitelji, teška ozljeda, rat i sl.) odustane od najma, već uplaćeni iznos neće mu biti vraćen, već će mu najmodavac staviti brod na raspolaganje u slobodnom terminu ili u sljedećoj sezoni.

4. PRIMOPREDAJA PLOVILA

Najmodavac će predavati samo kompletno opremljena plovila, napunjena gorivom i u besprijekornom stanju, a isto takvo stanje očekuje se i kod povrata broda. Plovilo se predaje u ugovoreno vrijeme, od 17.00 do 21.00 sati, i na ugovorenom mjestu. Ako se unajmitelj ne pridržava ove obveze unutar 48 sati, najmodavac je ovlašten odustati od ugovora. Ako najmodavac ne može staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu 24 sata po isteku roka ili staviti na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih karakteristika, unajmitelj ima pravo odustati od ugovora uz povrat zakupnine. Isključena je odgovornost najmodavca za iznos veći od ugovorene cijene najma, kao i bilo koje drugo pravo na odštetu.
Unajmitelj se obvezuje kod preuzimanja ispitati i provjeriti pažljivo stanje i broda i opreme prema inventarskoj listi. Eventualni prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji najmodavcu kod primopredaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, ne daju pravo unajmitelju da umanji cijenu najma.
Ako daljnja vožnja iz bilo kojeg razloga nije moguća, ili je prekoračenje termina povratka neizbježno, mora se zbog dobivanja uputa obavijestiti najmodavac. Kod prekoračenja termina povratka zbog lošeg vremena, unajmitelj snosi sve troškove koji proizlaze za najmodavca. Savjetuje se stoga sigurno planiranje rute.
Povratak u matičnu luku u večernjim satima dan prije predaje plovila je obavezan. Odstupanja od pravila moguća su samo u dogovoru unajmitelj - najmodavac na licu mjesta. Ako iznajmitelj stekne dojam da voditelj broda ne raspolaže potrebnim znanjima za upravljanje brodom, imaju pravo zabraniti isplovljavanje broda. U takvim slučajevima iznajmitelj će se sukladno mogućnostima potruditi da unajmitelju prenese potrebna znanja.

5. KAUCIJA

Kod primopredaje broda polaže se kaucija prema važećem cjeniku a vraća se bez odbitaka, ako se brod vrati neoštećen i u zakazano vrijeme. Kaucija se polaže i u slučaju kad se brod iznajmljuje zajedno sa skiperom. Kod grube nepažnje i / ili gubitka jednog ili više dijelova, unajmitelj snosi sve troškove.

6. OSIGURANJE

Brod je osiguran za štete prema trećem (obvezno osiguranje) i kasko u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike prema polici osiguranja. Ako za vrijeme vožnje dođe do havarije, a unajmitelj ne mora snositi troškove (kod normalne istrošenosti, ili kod prekoračenja sume jamstva), potrebno je za popravak odobrenje (uputa) najmodavca.
Kod većih havarija, kao i kod sudjelovanja i drugih brodova, potrebno je prijaviti slučaj kod nadležne lučke kapetanije i napraviti protokol (tijek događaja, utvrđivanja štete) za osiguravajuće društvo. Istovremeno se o tome mora obavijestiti i najmodavac. Ako unajmitelj ne izvrši sve obveze, može ga se u potpunosti teretiti za nastalu štetu. Oštećenje na jedrima ne pokriva osiguranje i troškove oštećenja snosi unajmitelj. Isti je slučaj s oštećenjima motora prouzročenim zbog nedostatka ulja u motoru. Unajmitelj je obvezan redovito svakodnevno kontrolirati ulje u motoru. Osobni predmeti nisu osigurani i preporučuje se da to unajmitelj posebno napravi. Posada broda je osigurana.

7. OBVEZE UNAJMITELJA

Unajmitelj se obvezuje ploviti u hrvatskim vodama. Nije dozvoljen podnajam ili prepuštanje broda trećoj osobi, ukrcaj više osoba nego je navedeno u popisu posade (crew liste), plovidba noću kod nesigurnog vremena, povreda javnih propisa odredbi i zakona. Za posljedice nastale uslijed toga odgovornost snosi sam unajmitelj.
Unajmitelj, odnosno voditelj jahte izričito izjavljuje da raspolaže svim pomorskim vještinama i da posjeduje potrebnu dozvolu, nužnu za upravljanje jahtom na otvorenom moru kao i potvrdu o položenom radiofonijskom ispitu, koje mora predočiti. U slučaju kvara broda ili brodske opreme unajmitelj je dužan odmah obavijestiti najmodavca na jedan od telefona priloženih u dokumentima broda. Najmodavac se obvezuje ukloniti nastali kvar po primitku obavijesti. Ukoliko najmodavac otkloni kvar u roku od 24 sata tada unajmitelj nema pravo na nikakvu odštetu. Brojevi telefona na koje se može dostaviti obavijest nalaze se u dokumentaciji broda.
Unajmitelj se obvezuje obavijestiti nadležne organe i najmodavca u slučaju nestanka plovila ili brodske opreme, ako je nemoguće upravljati plovilom, te u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba. U slučaju nepridržavanja unaprijed navedenih obveza unajmitelj snosi punu odgovornost prema najmodavcu za sve posljedice i jamči za njih.

8. PRITUŽBE

U obzir će se uzeti samo pismeno dostavljene i obostrano potpisane pritužbe odmah pri povratku i predaji plovila.

9. ARBITRAŽA

Za sve eventualne sporne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem, mjerodavan je sud najmodavca u Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top ^